My Loopbaan


Email: info@sacareerfocus.co.za

Help | Order (0 Items)
My Loopbaan
 My Loopbaan My Loopbaan Company Profile My Loopbaan Enquiries My Loopbaan Contact Us
 
My Loopbaan Search

 
 
Career Makeover  
Vra die ghoeroe!  
Loopbane volgens bedryfsektore  
Loopbane A - Z  
Boekstoor en boekresensies  
Oorbruggingsjaar  
Ongewone Beroepe  
Onderwerpe van Belang  
Deeltyds  
In die Kollig  
Bestuur jou eie Besigheid  
Sport  
Stokperdjie  
Tegnologie by die werk  
Ek  
Adverteerders en ondersteuners  
Borge  
SA Career Focus - Uitgawe-kalender  
SA Career Focus Bladsyvoorbeelde  
Oor ons  
Entrepen-Wys  

My Loopbaan Contact Details
 
LINKS
SITEMAP
TERMS AND CONDITIONS


Bookmark and Share

Your Order

  Items:   View >>
  Total: R Excl. VAT

My Loopbaan Contact Details
 
MY LOOPBAAN

Tel: 0860 699 675 (MYWORK)
Fax: 086 610 7667

Physical Address:

Cradocklaan 299,
Lyttelton,
0157
Centurion

Postal Address:

Posbus 14138,
Lyttelton
0140
Centurion
South Africa

My Loopbaan Contact Details
 


   
   

HOME > Loopbane volgens bedryfsektore > Onderrig & Opleiding

 Back   Print  Bookmark


Montessori –onderwyser

Daar word dikwels gesê dat onderwys 'n roeping is en dit is ook waar van Montessori-onderwysers," sê Heidi van Staden. Heidi is 'n Montessori-onderwyser, opleier, skoolhoof en president van die Suider-Afrikaanse Montessori-vereniging. Montessori was nog altyd deel van Heidi se lewe. Sy is as kind daaraan blootgestel, aangesien haar ma die eerste skool van sy soort baie jare gelede in Pretoria geopen het.

Ná skool het Heidi besluit om in die regte te studeer, maar na een jaar het sy besef dat dit nie die regte keuse was nie. Vandag kyk sy nie terug nie en is dol oor haar werk.

Onderwysers moet die Montessori-filosofie verstaan en toegewyd wees aan die ontwikkeling van 'n kind se volle potensiaal. Die primêre doelwit is om kinders te help om hul potensiaal op alle gebiede van die lewe te bereik. "Dit gaan nie net oor die leer van letters en syfers nie. Jy moet die kind se ontwikkeling holisties beskou, insluitend die geestelike, intellektuele, fisiese en emosionele," sê sy. Dis ook noodsaaklik om van kinders te hou en realisties te wees oor hoe dit is om saam met hulle te werk. "Jy moet goedhartig en geduldig wees," sê sy.

Die Montessori-benadering is anders as ander onderrigmetodes. In meer tradisionele skole is daar minder vertroue in die kind se eie innerlike vermoëns. Die Montessori-onderwyser, wat ook 'n direktrise genoem word, gee individuele en groepklasse en gee leiding, waar nodig. Die onderwysmetode is indirek en skryf nie voor aan die kind nie. Dit beteken egter nie dat daar geen rigting is nie of dat alles toegelaat word nie. Heidi sê dat die "vryheid binne perke-beginsel" van toepassing is, waardeur reëls help om orde in die klaskamer te handhaaf terwyl die studente rondbeweeg.

Dis internasionaal aanvaar dat diegene wat in Montessori-skole onderwys gee, Montessori-onderwyskwalifikasies moet behaal en onderneem om "voortgesette professionele ontwikkeling" te ondergaan. Die opleiding sal jou laat kwalifiseer vir voorwaardelike registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders om in die Vroeë Kinderontwikkelingsektor in 'n Montessori-skool te werk.

Voor studente vir opleiding aanvaar word, word onderhoude met hulle gevoer om hul geskiktheid vir die werk te bepaal. Daar word van kandidate verwag om 'n Matriek of ekwivalente kwalifikasie te hê, met Wiskundige Geletterdheid en Engels as vakke. Opleiding kan op 'n voltydse of deeltydse basis geskied. Die voltydse kursus duur een jaar, plus 'n verdere jaar om kursuswerk, praktiese ondervinding en waarnemingsvereistes te voltooi. Die deeltydse kursus kan oor twee jaar voltooi word, ook met 'n jaar om kursuswerk, praktiese ondervinding en waarnemingsvereistes te voltooi.

Sy sê dat om 'n doeltreffende Montessori-onderwyser te wees, meer behels as slegs 'n stuk papier. "Jou geloofwaardigheid is net so goed as die bewys van die werk wat jy gedoen het," verduidelik sy. Opleiers en voornemende werkgewers  is opsoek na toewyding en bekwaamheid.

Die werk het voordele wat baie werke in 'n kantoor nie het nie. "Die vakansies is wonderlike en die kinders kan sulke snaakse goed sê. Dis bevredigend om te sien hoe elke klein gees ontvou," sê sy.

Kwalifikasies

Matriek of gelykstaande kwalifikasie met Wiskundige Geletterdheid en Engels, asook Montessori-opleiding

Vakriglyne

Engels

Wiskundige Geletterdheid

'n Bykomende Taal

Lewensoriëntering

Kontak die universiteit van jou keuse vir meer spesifieke inligting.

Plekke om te studeer

MONTESSORI-AKADEMIE VIR ONDERWYSERSOPLEIDING

Tel: 012 996 0855

Montessori-onderwysersopleiding

www.montessoritraining.co.za

HEADSTART MERCY MONTESSORI

Tel: 021 683 3458

Montessori-onderwysersopleidingskursusse

www.headstartmercy.co.za

SHEREEN'S MONTESSORI-OPLEIDINGSENTRUM

Tel: 021 447 7810

Montessori-onderwysersopleidingskursusse

www.ielf.org.za

INTERNASIONALE MONTESSORI-SENTRUM, SUID-AFRIKA

Tel: 0832860318

Montessori-onderwysersopleidingskursusse

www.montessorisa.co.za

MONTESSORI-WÊRELD

E-pos: infocomm@montessorian.com

Montessori-onderwysersopleidingskursusse

www.montessorian.com

Deur Wilma den HartighOTHER: Loopbane volgens bedryfsektore / Onderrig & Opleiding


| Remediërende Terapeut | Biblioteek-inligtings-Kundige | Fasiliteerder van Vaardigheidsontwikkeling | Gevorderde Bestuurder/Drywer Instrukteur | Koshuis Matrone | Lektor | Manners4Minors | Montessori –onderwyser | Ontwikkelaar van Onderrig Media – Braille | Ontwikkelaar van Opleidingsmateriaal | Opvoedkundige Sielkundige | Skoolhoof of Prinsipaal | Spraakterapeut | Tekentaal Instrukteur |All content Copyright © 2014 My Loopbaan


 
     

 
Develop, host, maintain and market your business successfully on the internet
with
PAD WEBSITE SOLUTIONS : Fast! Affordable! Forward Thinking!
Admin: My Loopbaan